Vitberg – utworzono pierwszą Pracownię Wibroterapii w Polsce

20 października 2018

Na https://www.youtube.com/watch?v=UjB6L8FIPG4 znajdziesz więcej szczegółów o Vitberg opinie

W 2018 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt zaistniał przy współudziale firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania oraz zajęcia dydaktyczne z produktami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii dedykowana jest do prowadzenia badań naukowych nad oddziaływaniem terapii wibracjami na organizm ludzki. Będą się w niej także odbywać zajęcia dla studentów AWF-u z zakresu odnowy psychosomatycznej, fizykoterapii i kosmetologii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, będą służyć jednocześnie do powysiłkowej regeneracji zawodników. Rozgłos krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że moduły Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia marki Vitberg?

W najbliższych latach rezultaty badań mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców wyczynowych czy doskonaleniu terapii pacjentów. Zapewne w Pracowni Wibroterapii prowadzone będą prace badawcze z zakresu biochemii i fizjologii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie terapii wibracjami na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Wyniki analiz będą zestawiane z wynikami uzyskiwanymi przez laboratoria z różnych stron świata.

Nasza siedziba:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]