Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

20 maja 2021

Potrzebujesz szczegółowych informacji dotyczących rozwoju pracowników? Zajrzyj na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników znamiennie przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel wyposażony w duży wachlarz umiejętności miękkich to przecież kluczowy fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij skryte możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji i predyspozycji może wesprzeć właściciela firmy w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na różnorodne wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego doradcę zawodowego można wychwycić, który z pracowników posiada kompetencje przywódcze i będzie najlepszym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na przeróżne sposoby – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie audytów z pracownikami stosowane są efektywne techniki szkoleń, jak np. zadania grupowe, wywiady, symulacje czy case study (analiza danego przypadku). Dzięki nim można odkryć skryty potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można kontynuować działania z załogą w postaci coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na wiele stadiów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor dobiera techniki, które będą użyte w trakcie sesji. Dalszym stadium jest zasygnalizowanie celów sesji oraz tego, co zamierza się za jej sprawą wypracować. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym będą prowadzone audyty zespołów – powinno one dawać komfort, który wspomoże realizację celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest przeprowadzany przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera szczegółowy, indywidualny protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są informacje, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]