Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

20 czerwca 2022

Więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie znajdziesz w tym miejscu.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na rynki z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze realizują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu da się wyszukać darmowe platformy do translacji, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest często koniecznością, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Czas wykonania, język, poziom skomplikowania przekładu – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Końcowy koszt tłumaczenia tekstu kształtują wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest praktycznie o wiele tańszy niż tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład prac akademickich, dokumentów handlowych lub podręczników medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Należy podkreślić, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt ślubu albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie przypisuje mu oddzielny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w razie potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]