Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

7 kwietnia 2022

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Zdobądź więcej wiadomości.

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia studiów lub pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Białorusi bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego aby wykonywać ten zawód, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]