Sprzątanie strychów i piwnic – nie musisz tego robić sam

10 listopada 2019

Nie każdy śmieć może znaleźć się w typowym pojemniku na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są różne – niekiedy śmieci mają za duże wymiary, innym razem nie jest to zgodne z funkcjonującymi w Polsce przepisami. Co zrobić z takimi problematycznymi śmieciami? Powinniśmy odwieźć je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOKU-u. We wszystkich gminach powinien działać co najmniej jeden PSZOK, aczkolwiek w największych miejscowościach możemy czasem wybrać spośród wielu punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które dysponują znaczną ilością niewykorzystanego czasu i swoim samochodem. Pozostali słusznie uczynią, decydując się na wypożyczenie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i remonty – czy warto zamówić kontener na śmieci?

W toku przeróżnego rodzaju robót generowane są nietypowe odpady. Głównie są to przebudowa obiektów budowlanych i – idzie głównie o duże wolumeny gruzu, jak również pudeł po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera będzie również idealnym rozwiązaniem, jeżeli zamierzamy sprzątać strych – wówczas pomieścimy w nim wszystkie zalegające od dłuższego czasu zepsute urządzenia, sprzęty i stare meble. Prace remontowe czy sprzątanie strychów będą jeszcze łatwiejsze, jeśli z okna mieszkania do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przetransportować odpady bez potrzeby męczącego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Na czym polega usługa sprzątania strychów oraz wywozu śmieci?

Sprzątanie strychów, ale także wywóz różnych odpadów, to usługi oferowane m.in. przez firmę DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o ustalonej kubaturze, który ten przez czas określony w umowie wypełnia odpadami remontowymi lub zalegającymi sprzętami. Pojemnik jest następnie wywożony z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym będzie przetworzona zgodnie z ustawą o odpadach.