Profesjonalny coaching – dla kogo?

17 października 2021

Na tej stronie poznasz korzystną ofertę sesji coachingowych.

Całkowite wykorzystanie swoich możliwości może okazać się niełatwe. Czasami po prostu brak nam motywacji, kiedy indziej źródłem kłopotów bywają kwestie psychologiczne. Bez względu na przyczynę, tego typu problemy bywają niezmiernie uciążliwe i właściwie hamują rozwój zawodowy bądź osobisty. Co najgorsze, pokonanie ich na własną rękę jest nieraz jest niemożliwe albo co najmniej niesamowicie trudne. Dlatego powinno się wspomóc się doświadczeniem profesjonalistów. Tym bardziej, iż metody, z których stosują obecnie coache, w wielu kazusach są nader efektywnym narzędziem w pokonywaniu przeszkód stojących na ścieżce do zdobycia wyznaczonych celów.

Profesjonalny coaching. Jak przebiega współpraca z coachem?

Współpraca z coachem rozpoczyna się od wzajemnego poznania się obu stron. Na tym etapie najważniejsze jest bez wątpienia ukształtowanie obopólnego zaufania oraz szczególnego rodzaju zrozumienia, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć zamierzone rezultaty. Podczas początkowych rozmów – które można przeprowadzić przez telefon czy też za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych – coach pozna też cechy charakteru, umiejętności i cele swojego klienta, a także uzgodni z nim strategię działania. W toku współpracy zwykle prowadzi się kilka sesji coachingowych (w dwutygodniowych odstępach), trwających około 1,5 godziny. Zamykające spotkanie jest z kolei okazją do podsumowania działań i ustalenia, jak klient będzie sobie radził z konkretnymi przeszkodami samodzielnie. To, które tematy będą omawiane w ciągu sesji coachingowych jest uzależnione od priorytetów osoby szukającej pomocy – może to być podwyższenie szeroko rozumianego zadowolenia z życia lub zwiększenie jego wydajności.

Profesjonalny coaching – poszerz swoje kwalifikacje zawodowe albo personalne

Na coaching warto zdecydować się w różnych przypadkach. Jedną z najistotniejszych pobudek przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest chęć pełnego spożytkowania własnego potencjału w celu rozwinięcia kwalifikacji personalnych lub zawodowych. Coach psycholog może też realnie wspomóc nas w podwyższeniu komfortu życia, m.in. ucząc, w jaki sposób redukować niepokoje lub pogłębiając poziom zadowolenia.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]