Badania wysokościowe – dla bezpieczeństwa na wysokości

7 listopada 2018

Zamów badania wysokościowe Bielsko Biała

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów ponad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami BHP musi być wykonywana z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może być groźna. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), okulistyki oraz neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną prostym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba martwić się, że niezbędne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, bo istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż podczas wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast wykonywać je co 12 miesięcy.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]