Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

25 listopada 2018

Badania psychologiczne Bielsko - poznaj więcej szczegółów o tych usługach

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, gdyż sprawdzane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, muszą poddawać się badaniom każdego roku.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]