Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

13 czerwca 2019

Chcesz poznać więcej informacji o badaniach operatorów Bielsko Biała? Wejdź na www.badaniabielsko.pl

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach niezbędne są właściwe predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne badania wykonywane są w przypadku sędziów, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności są w ich trakcie sprawdzane.

Badania operatorów – o czym musimy pamiętać?

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych i innych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem kandydatów po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak pamiętać, iż przebieg testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, iż niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne elementy okażą się w tym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Potem wykonywane są badania na refleks, polegające najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]