Rzeźby na zamówienie – popiersia, figury oraz pomniki nagrobne

19 kwietnia 2020

Rzeźba to jedna z pierwotnych metod artystycznego wyrazu. Pierwsze dzieła zaistniały już w okresie prehistorycznym i nadal towarzyszą ludziom w rozmaitych sferach naszego życia. Widzimy je najczęściej tam, gdzie dążymy do kontaktu ze sztuką – w muzeach, na wystawach i w świątyniach, ale również w przestrzeni ogólnodostępnej: na placach i ulicach, w budynkach urzędów, a nawet w galeriach handlowych. Rozpowszechnienie rzeźb w życiu jest na tyle znaczne, iż nie całkiem uzmysławiamy sobie, że twórczość wychodzącą spod ręki rzeźbiarzy widujemy praktycznie na każdym kroku. W naszym artykule przytoczymy kilka przykładów świadczących o powyższym.

Metalowe rzeźby w miejscach ogólnodostępnych

Prace rzeźbiarzy, nawet gdy przedstawiają wysokie atuty artystyczne oraz estetyczne, notorycznie są przez publiczność traktowane jako norma – w przestrzeni miejskiej (choć nie tylko) są bowiem spotykane wręcz na każdym kroku. Niezliczone pomniki, jak również rzeźby ustawiane w przydomowych ogródkach, na ulicach czy na skwerach, obecne są wszak w większości krajowych miast. Poza tym często można je zobaczyć również w wielu budowlach. Pełnią funkcję dekoracyjną na przykład w biurach, szkołach czy pozostałych miejscach użyteczności publicznej

Rzeźby z brązu. Kiedy się je zamawia?

Wspomniane powyżej przykłady to przeważnie potężne, nieruchome dzieła. Jednakże jest to mniejsza część wszystkich rzeźb obecnych w naszym powszednim życiu. Zdecydowana większość z nich to jednak drobne dzieła, przeznaczone raczej do prywatnego użytku – to m.in. statuetki, popiersia na zamówienie oraz nagrody na zwycięzców turniejów. Projektodawcy rozmaitego rodzaju zawodów sportowych czy imprez mają całkiem łatwe zadanie, bo nabycie rzeźby na zamówienie (odlewów z brązu czy innych metali) nie generuje dużych kosztów, a ich przygotowanie wystarczy po prostu polecić zawodowemu rzeźbiarzowi.