Biuletyny firmowe

13 marca 2020

Pozytywny obraz firmy w oczach jej pracowników ma niezwykle istotne znaczenie dla jej właściwego działania. Budowanie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. Wewnętrzny PR, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i budzącej zaufanie polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać różnorodne narzędzia. Jednym z nich jest biuletyn firmowy.

Czym jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do pracowników danego przedsiębiorstwa. To warte polecenia narzędzie do kreowania więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na optymalizację wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności zatrudnionych, wzmacniają ich poczucie uczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa oraz pełnią funkcję informacyjną.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie stworzony biuletyn firmowy jest cennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, to by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał nie gorzej od dostępnych na rynku prasowym wydawnictw. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Buduje to pozytywną atmosferę wokół firmy, która może zaprocentować poprawą zaufania i zaangażowania zatrudnionych.

Nasza siedziba:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]