Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

25 stycznia 2023

Więcej informacji o metodzie kasowej uzyskasz tu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – jakie warunki trzeba spełniać, by z niej skorzystać?

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni wiele razy dopominać się od kontrahenta przelewu należności za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się notorycznie, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta opłaty. Ze względu na wskazany przez prawo limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest problem z regularnym kontrolowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkuset dokumentach nadzór wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]