Odzyskanie polisolokat i spory z ubezpieczycielem – adwokat w Krakowie

26 czerwca 2019

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie jest ulokowana w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Takie położenie powoduje, że na spotkanie z prawnikiem można bez trudności dotrzeć z każdej części Krakowa, jak również innych miejscowości z województwa małopolskiego, a także śląskiego. Klientami Kancelarii są zarówno właściciele firm i spółek, jak i osoby indywidualne.

Kancelaria prawna w Krakowie

Krakowską Kancelarię reprezentuje dwóch wspólników: adwokat Paweł Czarniak oraz radca prawny Tomasz Baszczyn, merytoryczną pomocą służy także aplikant radcowski Izabella Polańska. Specjalizacją Pawła Czarniaka są przede wszystkim postępowania z dziedziny prawa ochrony konsumentów oraz prawa cywilnego. Z kolei Tomasz Baszczyn służy pomocą prawną w głównej mierze z obszaru umów zawieranych przez przedsiębiorców, a także prowadzenia sporów z instytucjami ubezpieczeniowymi i finansowymi.

Klienci Kancelarii Baszczyn Czarniak w Krakowie

Do klientów Kancelarii należą najczęściej osoby, które posiadają kredyty we frankach lub polisolokaty. Są nimi także przedsiębiorcy, którym Kancelaria Baszczyn Czarniak oferuje stałą i kompleksową obsługę prawną. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada duże doświadczenie także w reprezentowaniu konsumentów i indywidualnych inwestorów w sporach z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami finansowymi. Pośród krakowskich kancelarii ta odróżnia się wyspecjalizowanym obszarem działań. Na terenie Małopolski mało jest osób, które mają kilkuletnie doświadczenie w pomocy prawnej frankowiczom i w sprawach o odzyskanie polisolokat. W postępowaniach dotyczących polisolokat Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada 5-letnie doświadczenie, a w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych, a także odwalutowania bądź unieważnienia kredytu we frankach szwajcarskich – ponad 4 lata doświadczenia.