Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

16 stycznia 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie rodzinnym, prawie pracy, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Na co dzień ogromną część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym obszarze polega na stałym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Praca Kancelarii koncentruje się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.