Specjalistyczne szkolenia ABI

31 lipca 2018

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie szkolenia słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), procesor danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.