Bezpieczeństwo przede wszystkim – znaki BHP

16 grudnia 2019

Szukasz znaków BHP? Skieruj się tu

W naszym kraju obowiązują wyjątkowo precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Dzisiaj kodeks BHP nakłada wymóg odpowiedniego oznaczania budynków. Tym samym troska o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na różnorodnych budynkach. Chodzi między innymi o zakłady pracy, biurowce, jak również przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą zasad postępowania w przypadku pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHP, które mają wielkie znaczenie, zaliczane są też instrukcje , które mówią o metodach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie oznaczenie trasy ewakuacyjnej. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku wystąpi jakieś zagrożenie, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na wielu maszynach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są również w przemyśle. Wykorzystuje siętam najczęściej znaki mające charakter ostrzegawczy , ale też znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które świetnie znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. W zdecydowanej większości przypadków jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie utracą one swojego doskonałego wyglądu i – co niezwykle ważne – nadal będą wyraźne. W wielu przypadkach powlekane są również materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne nawet przy złym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Nasza siedziba:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]